Kolta
Kolta

Vymenovanie zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie v Kolte pre voľby do VÚC