Menu
Kolta
Kolta

Príroda

Príroda

 

Obec s 1475 obyvateľmi leží 21 km severovýchodne od Nových Zámkov na juhozápadnom okraji Pohronskej pahorkatiny v dolinnej úvaline. Zo zemepisného hľadiska leží v prieseč­níku 18'25' východne od Greenwicha a 36'05' východne od Ferra zeme­pisnej dĺžky a 48'02' severne od rovníka zemepisnej šírky. Chotár o výmere 2583 ha (roku 1940 4489 katastrálnych jutár) leží v nadmorskej výške 160-273 m, stred obce 178 m. Povrch chotára tvoria treťohomé uloženiny pokryté sprašou. Okrem lesíkov na strmých úbočiach je chotár odlesnený. Má hnedozemné pôdy. Pôda kedysi patrila hlavne zemepánom a urbariátu (polia oddeľovali urbárske aleje, ktoré pôdu chránili aj pred eróziou vetra), po roku 1950 na nej hospodárilo hlavne miestne JRD, menej štát a súkromníci, v súčasnosti PD Kolta a súkromníci. Chotárom preteká potok Paríž s nízkou kapacitou vody. Roku 1987 bola vykonaná regulácia potoka. Západne od obce cez dolinku Lúčky (do roku 2000 patriacej do chotára Kolty) sa do dediny tiahne koryto potoka Jasovka, ktorý odvádza prívaly vody cez búrku do potoka Paríž pretekajúci východnou a južnou časťou chotára. Roku 1958 bola prevedená melioračná úprava potoka Paríž, roku 1960 bol regulovaný a jeho brehy vyložené betónovými kvádrami.

V severnej časti chotára vyvierali pramene potoka Paríž. Pri Štepnici to bol termálny prameň s mohutnými erupciami teplej vody. Ešte v 19. storočí tu bol výdatný prameň so studňou. Zanikol až na začiatku 20. storočia. Jej prameň síce oslabol, ale aj tak cez štrkopiesky vytláča vodu do údolného koryta potoka. Vodu tohto prameňa v 19. storočí preskúmal francúzsky geológ Bendant, podobne aj reguláciu potoka Paríž. Vraj názov dali tunajší obyvatelia od pariacej sa teplej vody v zime, teda od slova „para", „parný", „pariaci sa". Už v 17. storočí spomenul tunajší pariaci sa prameň slávny turecký cestovateľ Evlija Čelebi. Že je termálny, potvrdzovala bohatá vegetá­cia a množstvo tu hniezdiacich vtákov. Hlavne po nemecky hovoriaci zeme­merači potom už pôvodný názov potoka ľahko skomolili.

Na potoku Paríž v severovýchodnej časti chotára obce Jasová bola roku 1978 vybudovaná vodná nádrž na zabezpečenie závlah okolitých polí, v ktorej boli roku 1982 nasadené ryby na intenzívny rybolov. V tom roku sa uskutočnil aj prvý výlov. Rybník bol vlastníctvom štátneho rybného hospo­dárstva v Žiline, malý rybník patril PD Dubník. Časť tejto vodnej nádrže zasahuje do chotára obce Kolta, ktorá sa tiež pou­žíva na zavlažovanie polí pri Malej Kolte.

Chotár patriaci do teplej, suchej a obilninárskej oblasti je obkolesený svahmi s vinohradmi, pasienkami a má dosť agátových hájov, medzi kto­rými rastú aj ovocné stromy. Z rastlín na pasienkoch a okrajoch hájov je najrozšírenejší repík lekársky, z krovín zasa baza čierna.

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3
4
5 6
7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20
21
22
23 24
25
26
27 28
29
30 1
2
3 4
5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Videogaléria

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka