Menu
Kolta
Kolta

Územný plán obce

Územný plán obce Kolta - zmeny a doplnky č. 3/2022

Schválený Uznesením OZ č.: 04/10/2022 dňa 24.10.2022

Kolta_ZaD3_§25_smerna cast.pdf (750.12 kB)

Kolta_ZaD3_§25_zavazna cast.pdf (808.98 kB)

Kolta_ZaD3_§25_zavazna cast_prerokovanie_final.pdf (928.94 kB)

1 ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf (17.51 MB)

 

LEGENDA k v.č.2 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (9.2 MB)

LEGENDA k v.č.3 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (6.33 MB)

LEGENDA k v.č.4 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (3.96 MB)

LEGENDA k v.č.5 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (2.51 MB)

LEGENDA k v.č.6 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (1.94 MB)

LEGENDA k v.č.7 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (1.8 MB)

LEGENDA k v.č.8 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (3.62 MB)

 

nalozka 2 KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA SPRÁVNEHO ÚZEMIA, VÝKRES OCHRANY PRIRODY.pdf (1.09 MB)

nalozka 3a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (888.82 kB)

nalozka 3b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (304.04 kB)

nalozka 4a NÁVRH DOPRAVY.pdf (751.06 kB)

nalozka 4b NÁVRH DOPRAVY.pdf (242.26 kB)

nalozka 5a VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (853.56 kB)

nalozka 5b VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (547.25 kB)

nalozka 6a VÝKRES ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE, IS A ICH ZARIADENIA.pdf (773.04 kB)

nalozka 6b VÝKRES ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE, IS A ICH ZARIADENIA.pdf (408.06 kB)

nalozka 7a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (654.36 kB)

nalozka 7b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (216.26 kB)

nalozka 8 VÝKRES PPF.pdf (622.85 kB)

SCHÉMA VÝREZOV.pdf (4.88 MB)

 

podklad 2 KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA SPRÁVNEHO ÚZEMIA, VÝKRES OCHRANY PRÍRODY .pdf (6.37 MB)

podklad 3a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (3.05 MB)

podklad 3b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (2.99 MB)

podklad 4a NÁVRH DOPRAVY.pdf (2.47 MB)

podklad 4b NÁVRH DOPRAVY.pdf (2.42 MB)

podklad 5a VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (2.35 MB)

podklad 5b VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (2.31 MB)

podklad 6a VÝKRES ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE, IS A ICH ZARIADENIA.pdf (1.75 MB)

podklad 6b VÝKRES ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE, IS A ICH ZARIADENIA.pdf (1.69 MB)

podklad 7a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (910.37 kB)

podklad 7b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (1.66 MB)

podklad 8 VÝKRES PPF.pdf (2.55 MB)

 

sutlac 2 KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVAZNOU ČASŤOU A VPS.pdf (7.39 MB)

sutlac 3a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (3.86 MB)

sutlac 3b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (3.22 MB)

sutlac 4a NÁVRH DOPRAVY.pdf (3.14 MB)

sutlac 4b NÁVRH DOPRAVY.pdf (2.59 MB)

sutlac 5a VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (3.12 MB)

sutlac 5b VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (2.78 MB)

sutlac 6a VÝKRES ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE, IS A ICH ZARIADENIA.pdf (2.44 MB)

sutlac 6b VÝKRES ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE, IS A ICH ZARIADENIA.pdf (2.02 MB)

sutlac 7a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (1.46 MB)

sutlac 7b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (1.81 MB)

sutlac 8 VÝKRES PPF.pdf (3.11 MB)

 

 

Návrh UPN - ZaD č. 3 

Kolta_ZaD3_Oznamenie_o_SD.pdf (382.12 kB)

Kolta_ZaD3_Navrh_smerna cast.pdf (464.76 kB)

Kolta_ZaD3_Navrh_zavazna cast.pdf (498.63 kB)

Kolta_ZaD3_Navrh_zavazna cast_prerokovanie.pdf (626 kB)

1 ŠIRŠIE VZŤAHY.pdf (34.74 MB)

Zoznam výkresov.pdf (27.61 kB)

Návrh legenda ZaD č. 3

LEGENDA k v.č.2 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (9.2 MB)

LEGENDA k v.č.3 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (6.33 MB)

LEGENDA k v.č.4 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (3.96 MB)

LEGENDA k v.č.5 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (2.51 MB)

LEGENDA k v.č.6 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (1.94 MB)

LEGENDA k v.č.7 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (1.8 MB)

LEGENDA k v.č.8 - PÔVODNÝ ÚP, ZADč.1 A 2.pdf (3.62 MB)

Návrh náložka ZaD č. 3

2 KOMPLEXNÝ VÝKRES.pdf (693.99 kB)

3a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (644.14 kB)

3b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (209.44 kB)

4a NÁVRH DOPRAVY.pdf (640.98 kB)

4b NÁVRH DOPRAVY.pdf (208.87 kB)

5a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA - VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (907.56 kB)

5b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA - VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (734.33 kB)

6a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE.pdf (789.49 kB)

6b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE.pdf (471.4 kB)

7a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (499.56 kB)

7b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (209.46 kB)

8 VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY.pdf (614.3 kB)

SCHÉMA VÝREZOV.pdf (4.84 MB)

Návrh podklad ZaD č. 3

2 KOMPLEXNÝ VÝKRES.pdf (6.37 MB)

3a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (3.05 MB)

3b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (2.99 MB)

4a NÁVRH DOPRAVY.pdf (2.46 MB)

4b NÁVRH DOPRAVY.pdf (2.43 MB)

5a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA - VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (2.35 MB)

5b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA - VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (2.32 MB)

6a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE.pdf (1.75 MB)

6b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - ELEKTRO, TELEKOMUNIKÁCIE.pdf (1.7 MB)

7a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (910.39 kB)

7b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (1.67 MB)

8 VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY.pdf (2.55 MB)

Návrh sútlač ZaD č. 3

2 KOMPLEXNÉ PRIESTOROVÉ USPORIADANIE A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA S VYZNAČENOU ZÁVAZNOU ČASŤOU A VPS.pdf (7.02 MB)

3a KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (3.65 MB)

3b KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA.pdf (3.16 MB)

4a NÁVRH DOPRAVY.pdf (3.06 MB)

4b NÁVRH DOPRAVY.pdf (2.6 MB)

5a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA - VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (3.21 MB)

5b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA - VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A JEHO ZARIADENÍ.pdf (3 MB)

7a VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (1.37 MB)

7b VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA - NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA ENERGETIKY - PLYNÁRENSKÉ ZARIADENIA.pdf (1.83 MB) 

8 VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY.pdf (3.12 MB)

 

 

KOLTA - ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN - OBCE

ZAD 2 KOLTA TEXTOVA CAST.pdf (168.85 kB)

PRÍLOHA č.1 ZAD 2 UPN KOLTA.pdf (105.67 kB)

1_Širšie vzťahy náložka.pdf (391.65 kB)

1_Širšie vzťahy podklad.pdf (2.24 MB)

1_Širšie vzťahy sútlač.pdf (1.26 MB)

2_KUN a USES náložka.pdf (304.74 kB)

2_KUN a USES podklad.pdf (3.07 MB)

2_KUN a USES sútlač.pdf (1.38 MB)

3_KUN náložka.pdf (344.88 kB)

3_KUN podklad.pdf (2.22 MB)

3_KUN sútlač.pdf (1.23 MB)

4_Doprava náložka.pdf (275.97 kB)

4_Doprava podklad.pdf (1.66 MB)

4_Doprava sútlač.pdf (1.01 MB)

5_Vodne hospodarstvo náložka.pdf (269.99 kB)

5_Vodne hospodarstvo podklad.pdf (1.55 MB)

5_Vodne hospodarstvo sútlač.pdf (985.95 kB)

6_Elektro náložka.pdf (328.36 kB)

6_Elektro podklad.pdf (1.26 MB)

6_Elektro sútlač.pdf (996.09 kB)

7_Plynofikacia náložka.pdf (262.41 kB)

7_Plynofikacia podklad.pdf (1.24 MB)

7_Plynofikacia sútlač.pdf (909.9 kB)

8_PPLP náložka.pdf (421.11 kB)

8_PPLP podklad.pdf (1.73 MB)

8_PPLP sútlač.pdf (1.18 MB)

tabulka PPLP.pdf (207.36 kB)

 

 

 

 

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30
31 1
2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15
16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28
29
30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Videogaléria

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka