Menu
Kolta
Kolta

Projekty

Projekt                                                      

__________________________________________________________________________________

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Kolta

 

 

 

 

 

 

Názov projektu:

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Kolta

Plagát obec Kolta- kultúrna inštitúcia.pdf

Typ: PDF dokument, Velkosť: 259.19 kB

____________________________________________________________________________________

 

Modernizácia areálu ZŠ v Kolte - prístrešok na bicykle

___________________________________________________________________________________

 

 

Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

 
 
Obec Kolta   získala   nenávratný   finančný   príspevok   na   projekt   s   názvom
„Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta “. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 292 07,01 EUR. Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku: 277 976,66 EUR. Projekt je financovaný z finančnej podpory Európskej únie (Kohézny fond), štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.
 
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania zvýšením kapacity triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu a to prostredníctvom podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov rekonštrukciou a dostavbou zberného dvora v obci Kolta a obstaraním potrebnej techniky na podporu triedeného zberu.
 
Rekonštrukcia a dostavanie zberného dvora v obci a jeho technické zabezpečenie
 Pozostávajúca z výdavkov:
-Stavebné práce - oplotenie, spevnené plochy, rozšírenie oceľového prístrešku
- Teleskopický nakladač
- Traktorový náves
- Štiepkovač
 
Projekt bude realizovaný v obci Kolta, v ktorej sa nachádza zberný dvor, ale obec identifikovala potrebu neustálej podpory separovaného zberu, zvýšenia účinnosti separovaného zberu odpadov a ich následnú využiteľnosť a obmedzenie vytvárania skládok.
Projektom sa zabezpečí zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov a to vo výške 354,94 t/rok.
 
 
 
___________________________________________________________________________________

Domov - Environmentálny Fond

 

Názov príjemcu: Obec KOLTA

Názov projektu: Rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy   s materskou

                              školou - KOLTA 

Výška poskytnutej dotácie: 172 787,00 EUR

Rok poskytnutej dotácie: 2022

 

   Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

 

Rekonštrukcia a zateplenie ZŠsMŠ Kolta.pdf (77.47 kB

___________________________________________________________________________________

Riešenie migračných výziev v obci Kolta.pdf (202.06 kB)

 

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3
4
5 6
7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20
21
22
23 24
25
26
27 28
29
30 1
2
3 4
5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Videogaléria

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka